Visual Dictionary > Eng - Thai
Product Info
รหัสสินค้า :
PFVM-VDF107
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (การสนทนาในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary Step 3 : โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย มีเนื้อหาทั้งหมด 32 เรื่องให้เลือกเรียน ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ขนาดบรรจุ :
1 USB Flash Drive
ราคาสินค้า :
4,200

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC361
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (การสนทนาในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary Step 3 : โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย มีเนื้อหาทั้งหมด 32 เรื่องให้เลือกเรียน ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ขนาดบรรจุ :
8 แผ่น CDs
ราคาสินค้า :
2,800

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC301
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 1
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ที่ออฟฟิศ (ที่ทำงาน), ที่ธนาคาร, ในมหาวิทยาลัย, ในสวนสาธารณะ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC302
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 2
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ที่ออฟฟิศ (ที่ทำงาน), ในห้างสรรพสินค้า, งานบริการ, ที่สวนสัตว์

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC303
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 3
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ที่ร้านอาหาร (ภัตตาคาร), บนรถไฟฟ้า (รถไฟลอยฟ้า), ที่ปั๊มน้ำมัน (สถานีบริการน้ำมัน), ในห้างสรรพสินค้า

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC304
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 4
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ โรงแรม (ล็อบบี้), ในโรงแรม (ห้องพัก), ในห้างสรรพสินค้า, ในร้านกาแฟ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC305
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 5
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ในบ้าน, ร้านอาหารทั่วไป, ที่ตลาด, งานสังสรรค์แบบเป็นกันเอง

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC306
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 6
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ที่สนามบิน, ในคอนโดมิเนียม, ที่ศูนย์ออกกำลังกาย, งานสังสรรค์แบบเป็นทางการ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC307
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 7
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ในเมือง, ที่สถานีตำรวจ, ในโรงพยาบาล, ที่ทำการไปรษณีย์

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC308
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step3 (ชุด การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 8
รายละเอียดสินค้า :

บทสนทนาจำลอง จากสถานการณ์จริง อาทิ ท่องเที่ยว, ที่ชายหาด, ที่สวนสนุก, ภัยพิบัติ/ฉุกเฉิน

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
350