Visual Dictionary > Eng - Thai
Product Info
รหัสสินค้า :
PFVM-VDF106
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary Step2 : โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย มีเนื้อหาทั้งหมดมากกว่า 90 เรื่องให้เลือกเรียน ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ขนาดบรรจุ :
1 USB Flash Drive
ราคาสินค้า :
3,200

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC261
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary Step 2 : โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย มีเนื้อหาทั้งหมดมากกว่า 90 เรื่องให้เลือกเรียน ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ขนาดบรรจุ :
8 แผ่น CDs
ราคาสินค้า :
2,000

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC201
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 1
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน การสนทนา เบื้องต้น อาทิ การทักทาย, การแนะนำ, การขอบคุณและขอโทษ, การขอร้อง, การสนทนาทั่วไป ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC202
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 2
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์น่ารู้ อาทิ ความรู้สึก, ร่างกายและอารมณ์, อาการเจ็บป่วย, คำบุพบท, สมุหนาม ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC203
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 3
รายละเอียดสินค้า :

ร่างกายของเรา อาทิ การดูแลร่างกาย, หัว, ตา, จมูก, ปาก, ,มือ, ขา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC204
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 4
รายละเอียดสินค้า :

ชีวิตประจำวัน อาทิ เหตุการณ์ในชีวิต, กิจวัตรประจำวัน, งานอดิเรก, เหตุฉุกเฉิน, อาชญากรรม ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC205
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 5
รายละเอียดสินค้า :

กริยาที่ใช้บ่อย อาทิ อากัปกริยา, ท่าทางออกกำลังกาย, การปฏิบัติงาน, การใช้เครื่องมือ, ท่าทางของสัตว์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC206
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 6
รายละเอียดสินค้า :

ภายในบ้าน อาทิ งานบ้าน, บริเวณบ้าน, ในห้องรับแขก, ในห้องครัว, การประกอบอาหาร, การทานอาหาร ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC207
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 7
รายละเอียดสินค้า :

ในเมือง 1 อาทิ ในเมือง, ธุรกิจ, ที่ทำงาน, ธนาคาร, ตลาด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงพยาบาล ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC208
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ - ไทย Step2 (ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 8
รายละเอียดสินค้า :

ในเมือง 2 อาทิ ในร้านอาหาร, โรงแรม, ในห้องเรียน, สนามบิน, ชายหาด, สถานีรถไฟ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250