Visual Dictionary > Mandarin - Thai
Product Info
รหัสสินค้า :
PFVM-VDF216
ชื่อสินค้า :
Visual Dictionary ภาษาจีนกลาง - ไทย ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนพูดได้
รายละเอียดสินค้า :

USB Flash Drive Complete Set ชุดเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มต้น จนพูดได้ มีทั้งหมด 3 Step

Step 1 เป็นคำศัพท์เพื่อการสนทนา มีศัพท์กว่า 4,000 คำ
Step 2 เป็น กริยา วลี สนทนาเบื้องต้น มีศัพท์และบทสนทนากว่า 3,000 คำ
Step 3 เป็นการสนทนาในชีวิตประจำวัน มี 4,000 ประโยค

โดยเนื้อหาจำลองจากเหตุการณ์ จริงในชีวิตประจำวันจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเรียนโดยแยกเป็นเหตุการณ์ ต่างๆที่คลอบคลุมการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนภาษาใน Hello language จึงมีวิธีการเรียนที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนพูดภาษาได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดบรรจุ :
1 USB Flash Drive
ราคาสินค้า :
10,000